Omaohjaajakoulutus

Omaohjaajakoulutuksen avulla yksikön hoito- ja kasvatusprosessin rakenteet sekä turvallisen ja terapeuttisen kohtaamisen elementit kuntoon

Laadukkaasti työtään tekevä sijaishuollon yksikkö, jossa koko yhteisö voi hyvin, ohjaajilla oma perustehtävä ja vastuu lapsen hoito- ja kasvatusprosessista on selkeä ja johtamisen rakenteet sekä työnkuvat ovat kirkkaina kaikilla mielessä tarjoaa sijoitetulle lapselle mahdollisuuden hyvään hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. 

Me tarjoamme kokonaisvaltaista omaohjaajakoulutusprosessia, jonka avulla te pystytte kehittämään toimintaanne niin, että henkilöstö voi koko sydämestään olla ylpeä työstään, lapset vanhempineet ovat tyytyväisiä saamaansa apuun sekä tukeen ja sosiaalityöntekijät arvostavat yksikkönne laadukasta työtä. 

Miten asettua omaohjaajana lapsen tarpeita vastaavaan omaohjaajasuhteeseen, joka tarjoaa lapselle kokemuksen turvallisuudesta, kuulluksi sekä näkyväksi tulemisesta ja vastavuoroisuudesta? Mitä omaohjaajana olisi tärkeää ymmärtää, jotta voisi olla se turvallinen aikuinen, joka tarjoaa kohtaamisen ja tunnesuhteen avulla lapselle kokemuksen hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisesta ja samalla saada korjaavia kokemuksia? 

Omaohjaajakoulutus tarjoaa tietoa laadukkaan ja vaikuttavan omaohjaajatyön elementeistä ja rakenteesta, jonka avulla sijaishuollon yksikkö pystyy vastaamaan sekä lapsen yksilöllisiin hoidon tarpeisiin että laatuvaatimuksiin. Koulutuksessa käymme läpi hoidollisen omaohjaajatyön periaatteita, joiden avulla omaohjaajalla on mahdollisuus vahvistaa omaa ammatillisuuttaan sekä rohkeutta asettua lapsen kanssa tunnesuhteeseen. Koulutus tarjoaa yksikön johdolle mahdollisuuden luoda yhtenäiset laatukriteerit omaohjaajatyölle, jonka pohjalta on selkeä tukea omaohjaajia vaativassa työssään.  

Omaohjaajakoulutus perusteet 2 päivää:

  • laadukkaan hoito- ja kasvatustyön elementit sekä rakentee
  • omaohjaajan itsetuntemus ja tunnetaidot
  • omaohjaajatyön tukirakente
  • menetelmällinen omaohjaajatyö
  • omaohjaajatyön ja johtamisen tukirakenteet

Omaohjaajakoulutus syventävät 2 päivää:

  • kiintymyssuhde- ja traumaymmärrys omaohjaajatyössä
  • terapeuttinen ja tunnesuhdeperusteinen omaohjaajatyö
  • tavoitteellinen vanhempien kanssa työskentely

Koulutusprosessi alkaa työskentelyllä johdon kanssa. Koulutusprosessiin sisältyvät aina ennakkotehtävät, koulutuksen materiaalit sekä lasten kanssa toteutettavat välitehtävät ja todistukset.

Mikäli haluat tarjota 100% varmuudella henkilöstöllesi laadukkaan koulutuksen, jonka avulla kehitätte yhteistä työnäkyä ja yksikköänne kohti lapsen edun mukaista sijaishuoltoa, ota yhteyttä puhelimitse 040 7456 526 tai sähköpostitse mira@miraclemembers.fi.

TOIMITKO ESIHENKILÖNÄ SIJAISHUOLLOSSA? Tervetuloa ”Johda laadulla” seminaariimme Helsinkiin 19.1.2024. Puhujina seminaarissa ovat Juha Jokinen, Raija Kalliorinne, Minna Willman – Hietala ja Mira Jääskeläinen. Seminaarissa tarkastelemme laadukasta johtamista eri näkökulmista. Seminaarin kruunaa illan rento verkostoitumistilaisuus. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://miraclemembers.fi/koulutus/