Raija Kalliorinne

Olen lastensuojelun ja sijaishuollon grand old mama: työvuosia erilaisissa alan tehtävissä on kertynyt reilusti yli 30 vuotta. Lastenkoti toimintaympäristönä on tuttu ohjaajan, esihenkilötyön, asiakasohjauksen sekä ohjaus- ja valvontatyön kautta.

Pitkän urani erilaisten työtehtävieni kautta tiedän mitä on laadukas ja lapsen edun mukainen, sijaishuolto. Metodini kehittäjänä on kuunnella, kysellä ja jäsentää. Vahvin ammatillinen avuni on havainnointi. Koska tunnen ohjaajien tilanteet, kouluttajan roolissa hyödynnän konsultatiivista otetta. Tavoitteeni on valmentaa työyhteisöänne yhteisen työnäyn äärelle. Mikä on toiminnan kulmakivi? Siitä lähdemme yhteiseen työskentelyyn.

Sijoitetun lapsen tulee tuntea olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi omassa paikassaan. Kun työyhteisö hahmottaa työn kokonaisuuden, lasten ja työntekijöiden olo paranee. Teen konkreettisia parannusehdotuksia arjen sujuvampaan kulkuun. Ammatillinen tuki, motivaation ylläpitäminen ja päivitetyt tavat kasvattaa lapsia sijaishuollossa hyödyttävät kaikkia: lapsia, työntekijöitä -ja tulevaisuutta.

”Sitä suu puhuu, mitä sydän on täynnä.”

Puhun sijaishuoltoa ja vahvana tavoitteenani on kouluttaa sijaishuoltoon entistä parempia työntekijöitä kokemuksellani – koska sitä on sydämeni täynnä ❤️

Raija Kalliorinne

Koulutukseni:

  • Nuorisotyön tutkinto
  • Sosionomi AMK
  • Päihdetyön ammattitutkinto
  • Sijaishuoltoa eri rooleissa vuodesta 1989
  • Sijaishuollon ohjaus- ja valvontatyössä vuodesta 2009