Ilkka Oksman

Olen muutosjohtamisen ja kohtaamistyön asiantuntija. Viimeisten 15 vuoden aikana olen valmistellut ja johtanut useita laajoja muutosprosesseja. Johtamisesta minulla on kokemusta niin pienen tiimin esihenkilönä kuin koko organisaation henkilöstöpäällikkönä. Minulla on myös pitkä asiakastyön kokemus erityisen vaativassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden, kuten lastensuojelun asiakkaiden, asunnottomien, päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien parissa työskentelystä.

Olen erityisen innostunut ratkaisukeskeisen (tai edistymiskeskeisen, kuten mieluummin sanoisin) ajattelun soveltamisesta monenlaisissa ympäristöissä. Olenkin soveltanut ratkaisukeskeisyyttä coachingin ja terapeuttisen työn lisäksi erityisesti valmentavan johtamisen välineenä. Ratkaisukeskeinen ajattelu tarjoaa hyviä välineitä esimerkiksi neuvotteluihin neuvotteluosapuolia arvostavan ja tasavertaisen kohtaamisen kautta, ristiriitojen sovittelussa uusien näkökulmien ja tulevaisuusorientoituneisuuden kautta restoratiivisuutta unohtamatta. Arvioin ja kehitän menetelmällistä osaamistani kouluttautumalla työn ohella säännöllisesti. Tällä hetkellä opiskelen työnohjaajakoulutuksessa.

Olen saanut työstäni vahvistavaa palautetta turvallisen ja avointa dialogia edistävän ilmapiirin luomisesta sekä taidosta ottaa huomioon keskusteluissa kaikki osapuolet. Osallisuus ja vertaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja, jotka määrittävä tapaani tehdä työtä. Coachina, työnohjaajana ja lyhytterapeuttina haluan vahvistaa työelämää, jossa on kullakin mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan ja vaikuttaa työyhteisöön itselle ja työyhteisölle hyödyllisellä tavalla. Työhyvinvointi kasvaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä.

Ilkka Oksman

Koulutukseni:

  • Sosionomi YAMK
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
  • Advanced solution -focused practitioner of coaching
  • NLP practitioner