Mika Virolainen

Mika on pitkän linjan lastensuojelun, sijaishuollon ja perhetyön osaaja, jolla on työkokemusta alalta yli 30 vuotta. Hän on työskennellyt sijaishuollossa sekä ohjaajana että esihenkilönä. Mika on toiminut menestyksekkäästi tyytyväisten tiimien esihenkilönä vuodesta 2002 sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Voimavara- ja ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi Mika valmistui 2014 ja on siitä asti työnohjannut erilaisia työyhteisöjä johtamistyönsä ohella. Tällä hetkellä hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi coachiksi.
Työnohjaajana ja coachina Mikalla on ratkaisukeskeinen ja lempeä ote, joiden avulla hän auttaa tiimejä löytämään yhdessä ratkaisut käsillä oleviin haasteisiin. Mikalla on hieno taito aidosti tukea ohjattavien dialogisuutta ja  toimijuutta. Mikan rauhallinen tapa olla vuorovaikutuksessa vahvistaa tiimin emotionaalista turvallisuutta. Hänen tavoite on auttaa ohjattavia eteenpäin tarjoten kuulluksi tulemisen kokemuksen ja turvallisesti heitä myös haastaen.
Mika Virolainen