Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on paikka, jossa sinulla ja tiimilläsi on mahdollisuus pysähtyä tavoitteellisesti tarkastelemaan omaa työtä ja itseä työntekijänä ja tiimin jäsenenä. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden reflektiiviselle tutkistelulle, työn kehittämiselle sekä jaksamisen vahvistamiselle työnohjaajan johdolla.

Työnohjaus mahdollistaa työn kehittämisen, sillä työnohjauksessa tarkastellaan työn rakenteita, prosesseja ja luodaan yhteistä ymmärrystä työstä sekä työn tekemisen tavoista. Työnohjaus tukee työntekijöiden jaksamista tarjoamalla paikan, jossa voi purkaa mieltä painavat asiat ja etsiä niihin ratkaisuja, pohtia yhteisiä työn arvoja ja sopia yhteisistä keinoista huolehtia työhyvinvoinnista. Työnohjaus toimii hyvin ristiriitoja ennaltaehkäisevänä, koska se mahdollistaa työntekijöiden välisen rakentavan keskustelun ja aidon dialogin. Työnohjaukseen mahtuvat myös kuormittavat fiilikset, haastavien tilanteiden selvittelyt sekä asiakastyöstä nousevat kysymykset.

Minä työnohjaajana:

Työnohjaajana tehtäväni on huolehtia luottamuksellisesta sekä arvostavasta ilmapiiristä osallistujien kesken. Työnohjauksen tulisi olla paikka, jossa ohjattavat voivat olla levollisesti läsnä ja turvallisesti sekä avoimesti tutkia työstä nousevia ajatuksiaan sekä tunteitaan. Työnohjaajana otan vastuusta psykologisen turvallisuuden vahvistamisesta yhdessä ohjattavien kanssa. Koen, että minun työtäni on myös tukea ohjattavia vastavauoroisuuteen niin, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Ihmiset sanovat minun olevan työnohjaajana rauhallinen, kunnioittava mutta myös haastava. Haastan ihmisiä menemään tärkeitä, ajoittain vaikeitakin aiheita kohti. Työnohjaus ei aina ole helppoa, koska oma ammatillinen kasvu sekä kehittyminen vaatii joskus kipukohtien ja oman keskeneräisyyden äärelle pysähtymisen.

Palautekeskusteluissa olen saanut kuulla osaavani kysymysten avulla nostaa olennaiset asiat esille ja tukea näin ohjattavia merkityksellisten asioiden äärelle. Voimavaralähtöisenä työnohjaajana pyrkimykseni on auttaa ohjattavia menemään haasteista eteenpäin kohti kuormittavan vastavoimaa ja ratkaisuja.

"Olet kyllä äärimmäisen ammattitaitoinen siinä mitä teet - lämmin ja läsnäoleva mutta samaan aikaan osaat esittää oikeita (haastaviakin) kysymyksiä. Luot turvallisen tilan pohtia ja jakaa sekä ennenkaikkea näyttää tunteita."

Työnohjauksen aloittaminen:

Ennen työnohjausprosessin aloittamista tulen mielelläni kertomaan teille itsestäni ja kuulemaan odotuksianne työnohjauksen suhteen. Kartoitustapaamisen jälkeen teemme työnohjaussopimuksen tavoitteineen. Työnohjausprosessi kestää useimmiten vuodesta kahteen vuotta.

Tarjoan työyhteisö- ja ryhmätyönohjausta, yksilö - sekä esihenkilötyönohjausta Uudenmaan alueella. Minulla on viehättävä, asiakkaiden kehuma työhuone Lönnrotinkadulla Helsingissä.

 

Ota yhteyttä, niin sovitaan kartoitustapaaminen:

    Nimi*

    Sähköposti*

    Aihe

    Viesti