Mira Jääskeläinen

Hei Sinä! 

Olen pitkän linjan ihmissuhdealan asiantuntija ja yrittäjä. Työskentelen yhdeksättä vuotta kokopäiväisenä työnohjaajana ja valmentajana omassa yrityksessäni. 

Työni vaativassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa on tarjonnut minulle jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan mahdollisuuden kasvaa kohtaamistyön ammattilaiseksi.  Aito kohtaamisen taito on vahvistunut matkan varrella ja kulkee arvona mukanani. Saan usein asiakkailta palautetta lempeydestä, rauhallisuudesta ja mukaan heittäytymisestä. Haluan oman vahvan ammatillisuuteni rinnalla asettua asiakkaan kanssa tunnetason vastavuoroiseen työskentelyyn, sillä koen sen palkitsevan asiakkaan lisäksi myös minua. 

Neljän vuoden voimauttava valokuva opinnot veivät minut matkalle, jonka anti kulkee mukanani työnohjauksissa ja valmennuksissa. Oman identiteetin äärelle pysähtyminen, minäkuvan tutkiminen ja itsessä olevan hyvän näkyväksi tekeminen ovat asioita, jotka ovat olleet minulle merkityksellisiä kasvun paikkoja ja auttavat minua työssäni. 

Aitous, laatu ja vaikuttavuus ovat arvoja, joihin haluan työssäni pyrkiä. Haluan työni olevan merkityksellistä, vaikuttavaa ja asiakkaan voimavaroja vahvistava. Arvostava kohtaaminen ja myötätuntoinen lähestymistapani mahdollistaa asiakkaissa olevan hyvän näkyväksi tulemisen. 

Ennen yrittäjyyttä työskentelin lastensuojelussa 15 vuotta lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Viimeiset vuodet sijaishuollossa tein laadunvalvontatyötä Helsingin Asiakasohjausyksikössä. Pitkä työhistoria sijaishuollossa, kehittämistä rakastava mieleni ja lastensuojelijan sydämeni sai minut luomaan sijaishuollon omaohjaajille heidän terapeuttista ja hoidollista osaamista vahvistavan koulutussarjan, jota olen kouluttanut ympäri Suomea eri sijaishuollon yksiköille jo vuodesta 2012. 

Olen luonteeltani kehittäjä ja ideoitsija, joka tykkää haastaa itseään ja opiskella uutta. Matkani ihmissuhde- ja ohjausalan osaajaksi on edennyt useiden erilaisten koulutusten kautta. Vuosi 2023 on jälleen vienyt minut opin polulle ja toukokuussa valmistuin Mind Coach® - stressinhallintavalmentajaksi ja huhtikuussa aloitin ToToKo® koulutuksessa.

Aito kohtaaminen tunteineen on sitä, mistä voimani ammennan. 

Voi hyvin,

Mira

Mira Jääskeläinen

Koulutukseni:

  • Mind Coach® stressinhallintavalmentaja
  • Systemic Team Coach®
  • Voimauttava valokuva perus- ja syventävät opinnot
  • Työnohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä SOSPED
  • Mielenterveyden ensiapu I & II
  • Ryhmänohjaaja
  • Psykoterapian perusteet
  • Seikkailuohjaaja
  • Psykologian perusopinnot
  • Sosiaalikasvattaja/Sosionomi AMK