Kartoitustapaamisessa minulla on aina tapana kertoa, että minulla on ikään kuin kaksi uraa. Ensimmäisen urani aloitin lastensuojelussa sijaishuollossa kun valmistuin sosiaalikasvattajaksi 1998. Minun vahvuuksiani ei ole askartelu tai musiikki, joten sosiaalikasvattajan opintoja täydensin opiskelemalla seikkailuohjaajaksi tarjotakseni nuorille jotain mielekästä yhteistä tekemistä.

Työskentelin Helsingin kaupungilla Naulakallion hoito- ja kasvatuskodeissa omahoitajana ja lähikasvattajana yli kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen tutustuin avohuollon puoleen työskentelemällä rikoksilla oireilevien alle 15 vuotiaiden lasten sekä heidän perheidensä kanssa. Tästä työstä siirryin sijaishuollon loppupäähän eli jälkihuoltonuorten pariin asumisohjaajaksi. Helsinkiin perustettiin Asiakasohjausyksikkö vuonna 2009, johon pääsin heti alusta asti mukaan. ASOssa työhöni kuului sijaishuoltopaikkojen etsiminen sijoitettavalle lapselle sekä tarkastajana toimiminen sijaishuollon ohjaus- ja valvontatyössä.

Kun lähdin Naulakalliosta vuorotyöstä, innostuin opiskelusta. Tämä innostus vei minut yli kymmenen vuoden ajan eri prosessikoulutuksiin, joiden antia ammennan nyt yrittäjänä. Ymmärtääkseni ja auttaakseni paremmin lastensuojeluasiakkaita haasteissaan, opiskelin psykoterapian perusteet Suomen Mielenterveysseuran koulutuskeskuksella. Sen jälkeen opiskelin ryhmänohjaajaksi päästäkseni vetämään toiminnallisia ryhmiä jälkihuoltonuorille. Työnohjaajaopinnot olivat olleet ajatuksissani jo urani alussa ja niin valmistuin työnohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä koulutuksesta Sosped keskukselta 2011.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2010. Aluksi tein sitä sivutoimisena mutta hoitovapaan aikana 2013 perustin työnohjaus- ja koulutuspalveluita tarjoavan yritykseni Miracle Membersin. Irtisanoin itseni Helsingin kaupungilta 2015 kun yritykseni työllisti minut kokonaan. Siitä asti olen toiminut kokopäiväisenä työnohjaajana ja kouluttajana.

Minulle kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää ja siksi opiskelin Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 ohjaajaksi. Näiden koulutusten myötä pääsen ajoittain muistuttamaan itseänikin mielen hyvinvoinnin vahvistamisen merkityksestä.

Viimeisin pitkä, neljän vuoden koulutukseni on voimauttava valokuva menetelmäohjaajan opinnot. Hyödynnän näitä opintoja sekä työnohjaajana että kouluttajana. Uskon, että nämä opinnot ovat vahvistaneet minussa voimavaralähtöisyyttä, pyrkimystä hyväksyvään ja arvostavaan kohtaamiseen sekä vuorovaikutukseen ja hyvän näkyväksi tekemiseen.

Nautin olostani yrittäjänä, koska työni on tosi monipuolista ja saan tukea ihmissuhdealan osaajia työssään. Olen aina sydämeltäni myös lastensuojelija ja siksi minulle on tärkeää saada kouluttaa lastensuojelun ja sijaishuollon väkeä. Innostun erilaisten ihmisten kohtaamisesta sekä kehittämisestä ja se näkyykin tarjoamissani palveluissa.

Voi hyvin,

Mira