Konsultointi

Voimavaralähtöinen konsultaatio tueksi sijaishuollon vaativiin tilanteisiin

Sijaishuollon arki on ajoittain vaativaa ja henkilökunnan osaaminen sekä jaksaminen on koetuksella. Joskus yksikössä ajaudutaan haastavissa tilanteissa liian pitkälle ja seuraukset voivat olla ikävät: työntekijät kokevat ettei vaihtoehtoja ole ja vaihtavat työpaikkaa tai sitten työyhteisössä joku lapsi koetaan niin haastavana, että lapselle lähdetään etsimään uutta sijaishuoltopaikkaa. 

Kun työntekijät tekevät vaativaa hoito – ja kasvatustyötä, työ sekä palkitsee mutta on myös monin tavoin kuormittavaa. Kuormitus voi näkyä eri tavoin esimerkiksi ristiriitoina työntekijöiden keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa tai kyvyttömyytenä kantaa vastuuta perustehtävästä, jolloin myös työntekijöiden keskinäiset roolit sekä tehtävänkuvat häiriintyvät. Työyhteisössä olevilla haasteilla on usein vahva vaikutus yhteisön turvallisuuteen sekä lasten oireilun lisääntymiseen. 

Keskeytynyt sijoitus rikkoo usein tiimin luottamusta omaan työhönsä vaikka vaativahoitoisen lapsen siirto voi tuntua myös helpottavalla tavalla oikealta ratkaisulta. Joskus tiimissä ihmiset ovat asiasta eri mieltä: joidenkin mielestä keinoja auttaa oireilevaa lasta olisi vielä mutta osa saattaa olla vastakkaista mieltä ja kokee, että lapsen siirtäminen on ainoa ratkaisu irtisanoutumisen estämiseksi. 

Haluaisitko sinä esihenkilönä ja johtajana tehdä kaikkesi, jotta teiltä eivät työntekijät äänestä jaloillaan kriisin vuoksi vaan he voivat hyvin ja tekevät työtään motivoituneina? Haluatko sinä esihenkilönä ja johtajana, että yhdenkään lapsen sijoitus ei keskeydy ennen kuin kaikki keinot on varmuudella kokeiltu?

Me tarjoamme kokonaisvaltaista konsultaatiota sijaishuollon erityisen vaativiin tilanteisiin:
  • ☆ kriisitilanne, joka on yhteisölle kuormittava ja johon tarvitaan ulkopuolisen tuella pysähtymistä, tilannearviota ja uutta työsuunnitelmaa
  • ☆ perustehtävää häiritsevät ja rikkovat ristiriitatilanteet työyhteisön vuorovaikutussuhteissa
  • ☆ lapsen vaativa oireilu, joka heikentää työntekijöiden jaksamista ja lisää keinottomuuden tunnetta -> riski sijoituksen keskeytymiseen 
  • ☆ erityisen haastava omaohjaajasuhde oireilevan lapsen kanssa
  • ☆ henkilöstön epäselvät roolit: johtajan ja vastaavan ohjaajan sekä henkilöstön epäselvät vastuut sekä työnjako

Konsultaatiomme on kokonaisvaltainen eikä keskity vain lapsen oireiluun vaan tavoitteena on lapsen oireilun ymmärtämisen lisäksi tukea työyhteisöä voimavaralähtöisesti vaativassa tilanteessa niin, että työryhmä saa itselleen konkreettisia keinoja lapsen auttamiseksi. Myös vaativan tilanteen aiheuttamaa tunnekuormaa puramme hyväksi havaituilla menetelmillä. Konsultaatio voi jatkua tarvittaessa esimerkiksi toimiva & hyvinvoiva tiimi – valmennuksena.

Konsultaatio sisältää:
  • ☆ tilannekartoitus
  • ☆ konsultaatiosuunnitelma
  • ☆ työskentely suunnitelman mukaisesti sekä johdon, työyhteisön ja tarvittaessa omaohjaajien kanssa
  • ☆ konsultatiivinen sekä työnohjauksellinen ote
  • ☆ työsuunnitelma työntekijöiden arjen tueksi

Konsultaatiota tarjoavat Raija Kalliorinne, Minna Willman – Hietala sekä Mira Jääskeläinen

Soita ja kysy lisää: Mira p. 040 7456 526