Palvelut sijaishuollolle

Tutustu palveluihin täältä

Ole meihin yhteydessä, kun sijaishuoltoyksikön johtajana ja esihenkilönä haluat seuraavia asioita:

  • jokaiselle lapselle omaohjaajan, joka osaa ottaa kokonaisvastuun omaohjattavansa hoidosta ja kasvatuksesta
  • työryhmän, jossa kaikilla on yhteinen ymmärrys hoito- ja kasvatustyöstä niin, että yksikössänne tehtävä työ sekä lapsen että hänen vanhempiensa kanssa on tasalaatuista
  • tukea ohjaajia niin, että he kokevat pärjäävänsä hyvin työssään
  • keskittyä omaan perustehtävään ja työntekijöiden tukemiseen sen sijaan, että olet jatkuvasti kädet savessa lasten arjen asioissa
  • huolehtia kilpailutusvaatimusten mukaisista koulutusvaatimuksista
  • tukea työntekijöiden ammatillista kasvua sekä työhyvinvointia ja siten sitouttaa heitä sekä työhönsä että työnantajaan 
  • tarjota teille sijoitetuille lapsille hyvää hoitoa ja kasvatusta, jonka avulla turvattomuus, oireilu ja haastava käytös saadaan vähentymään
  • tarjota työyhteisöllesi mahdollisuuden kehittää yhdessä työnne rakenteita ja siten vahvistaa tiimin työhön sitoutumista
  • yhdenkään lapsen sijoitus ei keskeydy ennen kuin kaikki keinot on varmuudella kokeiltu

Me pystymme auttamaan teitä vahvalla asiantuntijuudellamme kohti sijaishuoltoa, jossa työntekijät voivat olla ylpeitä työstään ja lapset saavat ansaitsemaansa laadukasta hoitoa ja kasvatusta. Soita Miralle p. 040 7456 526 ja katsotaan yhdessä, miten voimme teitä parhaiten auttaa.