Voimauttava valokuva

Voimauttava valokuva

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot: itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus, määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Voimauttava valokuva työskentelyssä on kyse näkemisen ja katsomisen tavasta. Kuvausprosessin avulla opetellaan dialogista ja vastavuoroista tapa kohdata toinen. Menetelmässä opitaan löytämään ja tekemään näkyväksi itsessä oleva arvokas ja merkityksellinen.

Menetelmässä on neljä keskeistä osa-aluetta: albumikuvat, valokuvaustilanteen vuorovaikutus, omakuva sekä arjen kuvaaminen. Näitä osa-alueita käytetään välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen ja oman minän tutkimiseen. (lisätietoja menetelmästä voimauttavavalokuva.net)

Voimauttava valokuva työyhteisötyöskentelyssä:

Voimauttava valokuva työskentelyn avulla voidaan tutkia työn arvoja ja rooleja työyhteisössä. Menetelmä mahdollistaa erilaisia innostavia ja osallistavia keinoja työyhteisön kehittämiseen sekä ammatillisen identiteetin tutkimiseen. Menetelmän avulla työyhteisö pääsee tekemään näkyväksi työn merkityksellisyyttä ja työntekijöiden omia vahvuuksia.

Voimauttava valokuva työyhteisötyöskentely vahvistaa työyhteisön arvostavaa vuorovaikutusta, aitoa dialogia ja yhteen kuuluvuuden tunnetta.

Työskentelyn teemat:

Vahvuudet ja voimavarat näkyväksi
Arvostava vuorovaikutus työyhteisössä
Arvot, perustehtävä
Kuormittavuudesta työn iloon
Mahdollisuudet muutoksessa

Rohkeasti lähelle lasta - voimauttava valokuva työskentely aikuisen ja lapsen suhteen vahvistamiseksi:

Voimauttava valokuva omahoitajatyössä tarjoaa omahoitajalle ja lapselle mahdollisuuden rakentaa ja vahvistaa heidän keskinäistä tunnesuhdettaan. Työskentelyssä lapsi ja aikuinen jakavat yhdessä arvokkaan kokemuksen tulla nähdyksi.

Työskentely tarjoaa omahoitajalle väylän tutkia mitä kaltoinkohdeltu lapsi tarvitsee tullakseen arvokkaaksi, osalliseksi ja voidakseen liittyä toisiin ihmisiin. Työskentely tarjoaa omahoitajalle mahdollisuuden vahvistaa omaa korjaavaa tapaansa katsoa lasta. Sijoitetun lapsen minäkuva on usein rikkinäinen. Voimauttava valokuva - prosessin avulla tehdään yhdessä korjaavalla tavalla näkyväksi kaikki kaunis ja hyvä lapsessa.

Prosessi sisältää omahoitajan kanssa konsultatiivista työskentelyä sekä aikuisen ja lapsen kanssa olemassaolevien valokuvien ja valokuvauksen äärellä työskentelyä.

Kenelle:

”Rohkeasti lähelle lasta” työskentely sopii kaikille sijaishuollon työntekijöille (lastensuojelulaitosten omahoitajat, perhekotivanhemmat, perhehoitajat), jotka haluavat vahvistaa omaa hoidollista tapaansa kohdata lapsi ja kaipaavat tukea tarvitsevan lapsen kanssa työskentelyyn. Työskentely mahdollistaa uusia, jaksamista tukevia keinoja vastata sijoitetun lapsen moninaisiin tarpeisiin.