Minna Willman-Hietala

Olen pitkän linjan erityistason lastensuojelun sijaishuollon osaaja. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa tehtävästä työstä. Olen työskennellyt sijaishuollossa erilaisissa tehtävissä ja kohdannut esihenkilönä sekä johtajana erilaisia ammattilaisia, joiden kanssa olen saanut olla kehittämässä lastenkotien toimintakulttuuria sekä voinut tukea työntekijöitä onnistumaan lasten ja nuorten kohtaamisessa sekä kasvatus- ja ohjaustyössä. Olen johtanut yksiköitä, joissa on paneuduttu kuntouttamaan vaativasti oirehtivia lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisen oireilun lisäksi psyykkistä oireilua, vakavaa väkivaltaista ja rikollista käyttäytymistä sekä huumeiden käyttöä. Perhetyön osaamiseni on vahvistunut työskennellessäni lastensuojelun avotyössä ja yksityisen terveydenhuollon perhekuntoutuksessa Nepsy-perheiden kanssa, joilla on ollut monimuotoisia hankaluuksia arjessa, elämänhallinnassa ja vanhemmuudessa.

Hyödynnän kouluttajana vahvaa työkokemustani sekä osaamistani ja siten koulutukset ovat käytännönläheisiä ja suoraan työelämään vietäviä. Erityisosaamiseni on pureutua näkemään haastavasti oireilevien lasten ja nuorten käytöshaasteiden taakse ja tarjoamaan työryhmiin oivalluksia sekä löytämään keinoja lapsen kohtaamiseen ja lastenkodin arkeen. Työskentelen vahvasti ratkaisukeskeisessä ja voimavaralähtöisessä viitekehyksessä, jolloin etsitään yhdessä asiakkaiden kanssa potentiaaleja ja vahvistetaan taitoa kohdata toinen arvostavasti. Työskentelyäni ohjaa ajatus asiakkaiden oman elämänsä parhaasta asiantuntijuudesta, jolloin kuuntelemiselle tulee tilaa ja asioille ymmärrystä.

Missioni on vaikuttaa tämän päivän lasten ja nuorten elämään siten, että he saavat ympärilleen sitoutuneita, läsnäolevia, turvallisia ja empaattisia aikuisia. Kouluttajana haluan tarjota sijaishuollon henkilöstölle mahdollisuuden yhdessä jakamiselle, oivaltamiselle, ymmärrykselle ja voimavaraistavalle kohtaamiselle. Näillä ajatuksilla uskon lastenkoteihin rantautuvan voimavaraistavia toimintakulttuurin elementtejä, joissa nähdään  lapsi keskiössä ja kohtaamisessa korostuu lapsen hyväksyminen ja arvostaminen.

Minna Willman-Hietala

Koulutukseni:

 • Sosionomi YAMK
 • Yhteisöpedagogi AMK
 • Päihdetyön ammattiopinnot
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Kouluttaja
 • NLP practitioner
 • NLP practitioner master
 • NLP coach
 • Mindfulness-ohjaaja
 • Mentalisaatio vaativassa ihmissuhdetyössä ja mentalisaatio-terapian perusteet
 • Zones of regulation - ohjaaaja
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet