Mielenterveys

Me elämme hyvinvoinnin aikaa… Tai paremmin sanottuna me elämme aikaa, jossa hyvinvoinnin tavoittelun keinot ovat tänä päivänä moninaiset ja erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti tarjolla.

Tavoitteita asettaessa ja suunnitelmia tehdessä olisi hyvä pohtia terveyden ja hyvän olon lisäksi hetki omaa mielenterveyttä. Mielenterveys on tärkeä osa hyvinvointiamme ja terveyttä, jonka vuoksi sen äärelle kannattaa pysähtyä.

Kun ottaa tavoitteekseen oman mielenterveyden vahvistamisen, on ensin kirkastettava itselle, mitä se mielenterveys on.

Mielenterveys on eri asia kuin mielen sairaus. Mielenterveys on hyvinvoinnin kannalta keskeinen voimavara. Siihen kuuluu psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen ulottuvuus. Mielenterveyttä on hyvä olo, hallinnan tunne ja myönteinen elämänasenne. Kun mielemme voi hyvin, me näemme sen auringon siellä risukasassakin ja lasimme on puoliksi täynnä.

Hyvään mielenterveyteen kuuluu kyky luoda ja säilyttää ihmissuhteita. Jotta välitän muista ihmisistä ja rakastan läheisiäni, on minun osattava rakastaa ja arvostaa itseäni. Oma itsetuntemus on tärkeää minäkuvan ja omanarvontunnon kannalta. Usein tuntuu, että me olemme itseämme ja erityisesti ulkonäköämme kohtaan armottomia. Onneksi vahvistamalla oman mielen hyvinvointia myös tapa katsoa itseään voi kehittyä arvostavampaan suuntaan.

Mielenterveyttä on myös kyky työhön ja sosiaaliseen osallisuuteen. Tässä ajassa työ voi tarkoittaa paljon haasteita joko kuormittavuudellaan tai loistamalla poissaolollaan. Kun mielemme voi hyvin, selviydymme työn haasteista paremmin ja työn menettämisestäkin selviytyy. Yhteisöllisyys ja erilaiset yhteisölliset tapahtumat ovat nykyään kasvussa. Ne tarjoavat meille kokemuksen yhteenkuuluvuudesta ja osallisuudesta sekä luovat mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi omaan asuinympäristöön ja siten myös omaan hyvinvointiin.

Voimme kokea kuuluvamme johonkin myös ilman työtä tai perhettä. Meidän täytyy osata liittyä toisiin ihmisiin ja oivaltaa, että yhdessäolo toisten kanssa lisää hyvinvointiamme. Oma merkityksellisyys voi vahvistua yhteenkuuluvuuden kautta.

Kun elämämme on omissa käsissämme ja kykenemme ohjaamaan toimintaamme, on meillä mahdollisuus suunnitelmallisesti ja aktiivisesti kehittää omia voimavarojamme.

Mielenterveys on hyvä ymmärtää enemmän elämäntaidolliseksi käsitteeksi. Mielenterveys on minun mieleni hyvää vointia ja sitä voi eri tavoin vahvistaa.

Nyt ehdotan, että pysähdyt seuraavan kysymyksen äärelle: Mistä Sinun mielesi hyvä vointi syntyy? Mitkä asiat ovat Sinulle tärkeitä? Kirjaa vastauksesi, niin isot kuin pienetkin asiat ylös. Sen jälkeen sovi itsesi kanssa, milloin annat kyseisille asioille aikaa. Siitä se oman mielenterveyden vahvistaminen alkaa.

Minun mieleni – blogissa pohdin ja tutkiskelen mielen hyvää vointia. Lähteenä olen käyttänyt Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu 1 kurssin antia ja kirjaa: Mielenterveys elämäntaitona.

Kaikkea hyvää Sinulle,

Mira

Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 ohjaaja